top of page

ייעוץ למידע ולזכויות

ידע הוא כוח! במרכז מיח”א באר שבע צוות העובדות הסוציאליות מייעץ ומכוון הורים בכל הנוגע למימוש זכויות ילדיהם.
לילדים כבדי שמיעה וחרשים , קיימות זכויות והטבות..
הזכויות מתעדכנות לעתים קרובות לכן רצוי לבדוק עם העובדים הסוציאליים במיח”א או במשרדי הממשלה.
אין לראות במידע הכתוב פה מידע מחייב

1. המוסד לביטוח לאומי – גמלה לילד נכה
2. משרד הרווחה (מגיל חצי שנה עד גיל 3)
3. משרד הבריאות
4. קופות החולים
5. זכויות נוספות הנגזרות מן הזכאות לגמלת נכות
6. זכויות נוספות

זכרו! יש להתעדכן בכל עת ולקחת אחריות על בדיקת רלוונטיות נתונים אלו לאותו הרגע עבור ילדכם/ילדתכם.

ביטוח לאומי - גמלת ילד נכה לחירשים וכבדי שמיעה

ביטוח לאומי

זכאות לגמלת ילד נכה לילדים עם לקות שמיעה ניתנת עפ”י חוק מהמוסד לביטוח לאומי. ילד כבד שמיעה הינו  ילד עם ירידה בשמיעה של 40 -44 דציבלים בתדירות הדיבור בשתי אוזניו, והוא זקוק למכשיר שמיעה באופן קבוע יהיה זכאי לגמלה  בשיעור 50% ילד חרש הינו ילד עם ירידה בשמיעה של 45 דציבלים לפחות בתדירות הדיבור בשתי אוזניו- זכאות בשיעור 100%. לא תינתן גמלה לילד שאחת מאוזניו תקינה או שקיימת באחת מאוזניו לקות נמוכה מ- 40 דציבלים.

 

הגמלה משולמת עד גיל  18 ,החל מהחודש שבו הוגשה התביעה, אך ניתן לקבל תשלום רטרואקטיבי לתקופה של לכל היותר שנה לפני הגשת התביעה. משפחה, שבה שני ילדים עם צרכים מיוחדים או יותר, המוכרים ע”י ביטוח לאומי, זכאית לתוספת של 50% גמלה, כלומר 150% גמלה לכל ילד. יש לציין, כי בטופס התביעה לגמלת ילד נכה, סעיף 3 מתייחס לילדים נכים נוספים במשפחה – חשוב למלא אותו במידה ורלוונטי. עם זאת, יש לעקוב האם הקצבה עודכנה עבור כל הילדים ובמידה ולא עודכנה יש לפנות לפקיד בסניף המוסד לביטוח לאומי ולבקש לעדכן זכות זו.

האישור לגמלה אינו נקבע על סמך גובה הכנסות.

 

אופן הפנייה לביטוח לאומי:

הפנייה למוסד לביטוח לאומי נעשית ע”י הגשת מסמכים לסניף הקרוב למקום המגורים.

המסמכים שיש להגיש לביטוח לאומי:

1. טופס תביעה לקצבת ילד נכה אותו ניתן להוריד מאתר האינטרנט  של המוסד לבטוח הלאומי.

2. בדיקת שמיעה התנהגותית עדכנית (אודיוגרמה), ואם בוצע, לצרף גם טימפנוגרם.

3. אם קיימת – בדיקת ABR העונה על הקריטריונים הנדרשים/

*חשוב- צריך לצרף מסמכים מקוריים! ולשמור העתקים.

רצוי להתייעץ או להיעזר במידת הצורך בעו”ס מיחא לגבי הטפסים המוגשים לביטוח לאומי.

משרד הרווחה

משרד הרווחה

חוק מעונות יום שיקומיים (2000)– ילד כבד שמיעה או חרש זכאי ליהנות מחוק מעונות יום שיקומיים

החוק זה בא להבטיח לפעוט, עם לקות שמיעה, מגיל חצי שנה ועד שלוש, מסגרת שיקומית, טיפולית וחינוכית המתאימה לצרכיו.

קיימות שתי אפשרויות למימוש הזכאות:

אפשרות של שילוב במעון יום שיקומי

אפשרות להשתלב עם  סיוע (סייעת אישית) במעון יום או משפחתון רגיל.

 

התנאים למימוש הזכאות:

1. הילד מקבל גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי.

2. על מנת לממש זכאות למעון יום שיקומי יש לפנות לעובדת סוציאלית באגף הרווחה מאזור המגורים על מנת לפתוח תיק ברווחה. העובדת הסוציאלית מפנה את החומר על הילד/ה לוועדת הערכה מחוזית, בנוכחות מפקחת מחוזית של משרד הרווחה ורופאה התפתחותית מטעם משרד הבריאות, ושם נקבעת זכאותו/ה למעון ומשבצת אותו למעון יום שיקומי מסוים, התואם את צרכיו. ההורים יכולים לבקש להיות נוכחים בוועדה זו ולהיות מלווים ע”י העובדת הסוציאלית שלהם מהרווחה.

 

ילדים המשובצים במעון יום שקומי זכאים ל:

  • טיפול לפי תכנית אישית, הכוללת גם טיפולים ממקצועות הבריאות, על פי הצורך

  • התייחסות וליווי של עו”ס במיח”א במידת הצורך

  • הסעה וליווי – זכאי כל פעוט להסעה ולליווי מבוגר בהסעה מביתו למעון היום השיקומי ובחזרה ממנו לביתו על פי חוק הסעה בטיחותי. לפרטים לחצו כאן

 

תהליך למימוש הזכאות למעון/סייעת:

במיח"א באר שבע קיים מעון שיקומי, תוכניות  שילוב פרטני, ותוכניות מיוחדות מותאמות.

 

הזכאות למעון יום השיקומי היא ע”פ חוק מעונות יום שיקומיים ובאחריות משרד הרווחה, לכן על ההורים לפנות לשירותי הרווחה במקום מגוריהם. ולהסדיר את גובה השתתפותם בתשלום עבור ההשמה במעון.

חשוב לדעת כי גובה התשלום ברווחה עבור מעון תלוי ברמת ההכנסה של ההורים ונגזר ממנה (הוא מחושב עפ”י טבלת שכר הצמודה למדד). גובה השתתפות ההורים נקבע ע”י עובדת הזכאות ברווחה ונגבה על ידה , ללא כל קשר למיח”א.

עו”ס הרווחה תדריך את ההורים אילו מסמכים להמציא לה לצורך קבלת דרגת התשלום.

 

ללווי סייעת למספר שעות בשבוע ,לילד המשולב במסגרת בקהילה זכאים ילדים המשולבים כל ימות השבוע במסגרות הנמצאות בפיקוח התמ”ת כגון ויצ”ו, נעמת, אמונה.

צוות המקצועי של מיח”א מספק הדרכה לצוותי המסגרות החינוכיות המשלבות ילדים עם לקות שמיעה המטופלים במיחא. סייעת המתלווה לילד מטעם הרווחה  מוזמנת להתלוות להורים לטיפולים ולקבל הדרכה.

משרד הבריאות

משרד הבריאות

1. משרד הבריאות מסייע במימון מכשירי שמיעה ומערכת FM לילדים ונוער (עד גיל 18) על פי המלצה של רופא אף אוזן גרון וקלינאית תקשורת מוסמכת. סוג המכשיר נקבע ע”י הגורם המקצועי הממליץ.

2. ההשתתפות הכספית נעשית באמצעות לשכת הבריאות המחוזית השייכת לאזור מגוריכם.

3. לפני הפניה למשרד הבריאות כדאי לפנות לעובדת הסוציאלית על מנת לקבל את המידע העדכני ולהצטייד במסמכים רלוונטיים לידיעתכם הסיוע הניתן למכשירי שמיעה אינו מותנה בקבלת קצבת נכות מביטוח לאומי, אך קיימת התחשבות בהכנסת ההורים.

4. קיימת השתתפות משרד הבריאות לזכאים למכשיר שמיעה , יש להתעדכן במשרד הבריאות בגובה ההשתתפות. חשוב לציין, כי עלות מכשירי השמיעה בד”כ גבוהה מתקרת ההשתתפות ועל ההורה להשלים את יתרת הסכום. משפחה שמבקשת הרחבת ההשתתפות של משרד הבריאות או משפחה שזכאית לפטור מהשתתפות עצמית, תפנה לעו”ס במשרד הבריאות.

5. עם רכישת מכשירי השמיעה האישיים לילדיכם, כדאי לברר עם סוכן הביטוח שלכם, אם אפשר וכיצד ניתן לבטח את המכשירים על אובדן.

6. תכיפות הזכאות לבקשת החזר על רכישת מכשיר חדש:

עד גיל 6- לגבי מכשיר שמיעה לא פחות מ – 3 שנים , למעט מכשיר FM – לא פחות מ – 5 שנים.

מגיל 6 עד 18 – לא פחות מ – 4 שנים

 

ניתוח שתל כוכליארי:

ניתוח שתל כוכליארי לילדים עם לקות שמיעה דו צדדית כלול בסל הבריאות וממומן באמצעות קופות החולים. (יש להתעדכן בקופות החולים).

מרכז ההשתלה בבית החולים מספק את המידע ומסייע בתהליך מול קופת החולים.

קופות חולים - החזרים על הטיפולים במיח"א
קופות חולים

הטיפול במיח”א כרוך בתשלום ומוכר על ידי קופות החולים כטיפול התפתחותי המוכר על פי סל הבריאות.

ראו חוזר מנהל הרפואה של משרד הבריאות מ 21/12/06 מס’ 51/2006

התשלום נעשה מול מזכירות מרכז מיח”א באר שבע.

ילדים מגיל לידה עד גיל 3 שנים זכאים לטיפולים בהתאם לצורך ולפי שיקול דעת רפואי מקצועי, של מומחה הקופה, ללא הגבלה במספר הטיפולים.

ילדים הלומדים במסגרת מעון יום שיקומי מיח”א ומקבלים את הטיפול על פי חוק מעונות יום שיקומיים אינם זכאים לקבלת החזר כספי עבור הטיפולים מקופות החולים.

ילדים הלומדים במעון יום שיקומי אחר ומקבלים טיפולים פרטניים במיח”א אינם זכאים להחזרים כספיים.

ילדים בגילאי 3-6 זכאים להחזרים בהתאם לצורך ולפי שיקול דעת רפואי מקצועי, של מומחה הקופה, עד 27 טיפולים לשנה – למקצוע, ועד 54 טיפולים בכל המקצועות יחד.

בכל מקרה יש לבדוק מול כל קופה את גובה ואופן ההחזר.

הפניה לקופות החולים נעשית עם הקבלות המקוריות על התשלום בצירוף אישור ממיח”א על קבלת טיפולים.

על פי סל הבריאות ניתנים החזרים באמצעות  קופות החולים עבור אחזקה ובלאי של שתל כמו גם על סוללות.

זכויות נוספות הנגזרות מקבלת קצבת ילד נכה בשיעור של מעל 100% מביטוח לאומי
זכויות נוספות הנגזרות

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), תשנ”ג-1993.

 

הורה לילד עם מוגבלות זכאי ע”פ חוקי העבודה להעדר מהעבודה לשם מתן סיוע אישי לילדו. הזכאות תינתן למי שמועסק במקום עבודתו לפחות כשנה וילדו מוכר כזכאי לקבלת קצבת נכות. המעסיק רשאי לדרוש מהעובדים הצהרות ואישורים כפי שמפורט בתקנות חוק דמי מחלה. כיום החוק מאפשר להורה היעדרות של 16 יום לצורך מתן סיוע לילד.

על מנת לממש זכות זו על העובד:

 

להיות מועסק לפחות כשנה אצל המעסיק.

על הילד להיות מוכר כנכה (כלומר ביטוח לאומי הכיר בו כזכאי לקבלת קצבת נכות).

ימי ההיעדרות ינוכו מחשבון ימי המחלה של ההורה או על חשבון ימי החופשה שצבר(- נתון לבחירת ההורה).

על מנת לממש את הזכות לימי היעדרות על ההורה לספק למעסיק:

 

אישור חד פעמי מהרופא על היותו של הילד נכה ושהוא זקוק לסיוע בשל מוגבלותו.

אחת לחודש יש להעביר למעסיק סיכום אודות הימים והשעות בהם הוא נעדר לטובת הטיפול בילד.

אישורים מהגורמים המטפלים הכוללים ציון יום ושעות בהם היה הילד בטיפול.

במקרים חריגים ניתן גם לממש זכות להיעדרות ל 15 יום נוספים בשנה, וזאת במקרים הבאים בלבד:

ההורה העובד הינו הורה יחיד או שהילד נמצא בהחזקתו הבלעדית או במקרה ובן הזוג השני לא נעדר מעבודתו למטרת סיוע לילד.

לצורך מימוש הזכות הנ”ל יש לפנות למעסיק.

היעדרות מהעבודה וימי חופש - זכויות נוספות
זכוית נוספות

הנחה בתשלום ארנונה

תקנות משרד הפנים קובעות כי רשות מקומית רשאית לתת הנחות בתשלומי ארנונה. הורים לילד לקוי שמיעה אשר מקבל גמלת ילד נכה, זכאים להגיש בקשה להנחה.

הרשויות המקומיות אינן מחויבות במתן ההנחות. ההנחות הן עפ”י שיקול דעתן.

הרשויות רשאיות לקבוע תנאים ומבחני משנה לזכאות (יתכן שינויים בדרישות בין הרשויות).

הנחה בחשבון המים

זכאות להנחה בחשבון המים תינתן בעבור ילד (בגיל 0-18) המקבל קצבת נכות מביטוח לאומי. ההטבה תינתן אוטומטית לרשימת זכאים המועברת ישירות מהמוסד לביטוח לאומי לתאגידי המים השונים. בשיחת טלפון לביטוח לאומי : 6050* תוכלו לברר האם אתם ברשימת הזכאים (ולא בחברת המים)

 

נקודות זיכוי במס הכנסה

מס הכנסה מעניק 2 נקודות זיכוי לאחד מההורים לילד עם צרכים מיוחדים עד גיל 18. (לפי בחירת ההורה) זכאים לקבל את ההטבה הורים העונים לאחד מהקריטריונים הבאים:

  1. כל ילד הזכאי לגמלת ילד נכה

  2. כל ילד שעבר ועדת השמה ושובץ במסגרת חינוך מיוחד

  • הורים לשני ילדים זכאי גמלת ילד נכה זכאים לקבל כפל נקודות (כלומר 4 נקודות)

על מנת לממש נקודות זיכוי אלו יש לפנות למס הכנסה עם המסמכים הבאים:

 

טופס 127 (תעודה רפואית) המיועד לרופא א.א.ג.

טופס 116א (בקשה לזיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת) המיועד למילוי ההורים.

יש לוודא במס הכנסה האם יש צורך במסמכים נוספים.

bottom of page