top of page

عن ميخا بئر السبع

עמותת מיח”א – מחנכי ילדים חרשים, באר שבע נוסדה בשנת 1964. מאז ועד היום פועלת העמותה למתן שירותים שיקומיים לילדים בגיל הרך כבדי שמיעה וחרשים ולמשפחותיהם.
העמותה פועלת ללא כוונות רווח (מלכ”ר).

 

יו”ר העמותה, כל חברי העמותה והועד המנהל הינם מתנדבים. העמותה מפעילה מרכז שיקומי-חינוכי לילדים עם לקות בשמיעה ולמשפחתם בגיל הרך (גילאי לידה-שלוש), לטובת תושבי באר שבע  והנגב על מגוון קהילותיו.

מרכז מיח”א משרת את אוכלוסיית הדרום המגיעה מקרית גת, אופקים, נתיבות, שדרות, דימונה, לכיש, חוף אשקלון, שער הנגב, בני שמעון, אשכול, תמר, תל שבע, ירוחם, חורה, עומר, כסייפה, לקיה, הפזורה הבדואית ועוד.

במרכז השיקומי מעון יום שיקומי, גני ילדים, טיפולים אמבולטוריים, מרכז אודיולוגי, מרכז השתלמויות הסברה והדרכה, בנק להשאלת מכשירי שמיעה, פעולות העשרה לילדים, תמיכה ולמידה להורים ועוד.

אנו מאמינים

כי לכל משפחה הזכות לגדל ולחנך את ילדיה בהתאם לתרבותה ולערכיה.

כי שימוש בטכנולוגיות מתקדמות החדשניות בעולם משפיעים על תהליך השיקום באופן יוצא דופן.

בהעמדת הילד הלוקה בשמיעה ומשפחתו במרכז העשייה הינה נדבך מרכזי.

באיתור ושיקום איכותי ומקצועי מרגע הלידה ע”י צוות המתמחה בכל שיטות השיקום החדישות חיוני ביותר.

ציוני דרך

עמותת מיח''א באר שבע הוקמה בשנת 1964 במטרה לספק שיקום וחינוך לילדים לקויי שמיעה מתחת לגיל גן חובה בכל איזור הנגב...

דבר היו"ר

"זה לא סוד, עולם החרשות נחת עלי ללא התרעה, כאשר הפכתי בגיל צעיר אם לילדה חרשת. הגורל הניח לפתחי אתגר לא פשוט, אך גם זכות גדולה...

כבוד למייסדים

בראשית שנות ה-60 בדרום הארץ, קמו אנשי חזון ובראשם פרופ’ ז’אק סידי ז”ל שהיה מנהל מחלקת א.א.ג. אנשי דור התקומה ממקימי המדינה...

חזון העמותה

בחזוננו כל ילד בגיל הרך הלוקה בשמיעה, כבד שמיעה וחירש, יקבל שיקום איכותי ועדכני. על ידי פיתוח יכולות שמיעה ושפה יהפוך כל ילד...
bottom of page