top of page

מסגרות חינוכיות

במרכז מיח”א באר שבע, פועלות כיתות מעון יום שיקומי ייעודי המציע מסגרת חינוכית- שיקומית לילדים ולפעוטות עם כבדות שמיעה וחירשות, הזכאים על פי חוק מעונות יום שיקומיים. המעון בפיקוח משרד העבודה והרווחה ומשרד הבריאות. כיתות המעון פועלות על פי שפת אם, עברית וערבית.במעון צוות מיומן ומקצועי הכולל גננות, מטפלות, קלינאיות תקשורת, מרפאות בעיסוק, פיזיותרפיסטים, עובדים סוציאליים ועוד. הצוות מתייחס לתחומי ההתפתחות השונים על פי צרכיו הייחודיים של כל ילד וילדה.

חשיבות שילובו של הילד כבד השמיעה והחירש במעון היום השיקומי במרכז מיח”א באר שבע נובעת מהיכולת לקבל מענה לצרכיו הייחודיים:
א) קבוצת הזדהות המאפשרת לו לקבל מענים תקשורתיים-חברתיים ורגשיים.
ב) קבוצת למידה המאפשרת למידת מושגים ותכנים על רקע קוגניטיבי תקין בקצב למידה תואם.
ג) אנשי מקצוע המתמחים בשיטות שיקום לילדי כו”ח(כבדי שמיעה וחרשים) ויכולים להתאים את שיטת השקום לילד עפ”י מידת ההגברה, רצון המשפחה ותפקוד הילד.
ד) הדרכה מותאמת להורים כהורים לילדי כו”ח וקבוצת הזדהות להורים.

להלן נפרט את עיקרי החוק, דרכי ההפניה והיקף השירותים הניתנים:
“חוק מעונות היום השיקומים”
החוק בא להבטיח את זכותו של פעוט מגיל חצי שנה עד שלוש שנים, להיות מטופל במסגרת מעון יום שיקומי קרוב ככל הניתן למקום מגוריו ובהתאם לצרכיו השיקומיים.
הפעוט מגיל חצי שנה עד שלוש העונה לקריטריונים הבאים:
• הפעוט אובחן כלוקה בשמיעה בשתי אוזניו במכון מוכר ומוסמך על ידי משרד הבריאות.
• הפעוט מקבל גמלת ילד נכה מן הביטוח הלאומי.
• וועדה מטעם משרדי הרווחה והבריאות (וועדת הערכה) קבעה כי הפעוט זקוק לטיפול במעון יום שיקומי.

וועדת הערכה הינה וועדה מטעם משרדי הרווחה והבריאות הקובעת באם הפעוט זקוק לטיפול במעון יום שיקומי. על חברי הוועדה נמנים :מפקחת שיקומית מטעם משרד העבודה והרווחה,רופא/ה נציג/ה מטעם משרד הבריאות ונציגי המשפחה.
החלטת הוועדה תועבר להורים.

שכר לימוד:
שכר הלימוד נקבע ע”י משרד העבודה והרווחה – בהתאם לדרגות (שמתבססות על הכנסה כספית של המשפחה )
תהליך קבלה למעון היום השיקומי:
הפנייה לוועדת הערכה-
על ההורים לפתוח תיק באגף לשירותים חברתיים במקום המגורים
על ההורים להצטייד באישור זכאות לקצבת נכות של הביטוח הלאומי “קצבת ילד נכה” ובמסמכים רפואיים אודות הילד.

לאחר קבלת הזכאות על ידי ועדת הערכה על ההורים לחזור ולפנות לאגף לשירותים חברתיים במקום מגוריהם לסיום תהליכי הרישום למעון ולקביעת סכום ההשתתפות הכספית של ההורים. תהליך אישור המסמכים נמשך בתוך הרשות המקומית שבסופו מונפק טופס הועדה, המקנה לילד את הכניסה למעון היום השיקומי.
טופס הועדה- טופס התחייבות מטעם הרשות בה הילד מתגורר.
בסיום התהליך הנ”ל ועם קבלת טופס ההועדה, ההורים מוזמנים לקבוע פגישה עם צוות המעון ולהגיע לשיחה ולשיבוץ במעון היום השיקומי.

שעות הפעילות של מעון היום השיקומי:
המעון פועל במשך כל ימות השבוע
ימים א’ – ה’ 7.30 – 15:30
ימי ו’ 7.30 – 12:30
ערבי חג 7.30 – 12:30
חופשות בהתאם ללוח החופשות שנקבע ע”י משרד העבודה והרווחה.
מה ניתן לקבל במעון היום השיקומי שלנו?
• הסעה וליווי מטעם הרשות המקומית בה הוא גר.
• ארוחת בוקר ,ארוחת צהרים וארוחת מנחה.
• תוכנית עבודה אישית לכל פעוט ,הנבנית ע”י הצוות הפרא רפואי והחינוכי של המעון, ומותאמת לצרכי הילד ורצון הוריו.
• טיפולים פרא רפואיים בתחומי ההתפתחות השונים (מיומנויות שמיעה והקשבה, שפה ודבור, תנועה ותחושה).
• שירותי עובדת סוציאלית
• תוכנית הורים –”ההורה שותף פעיל ומרכזי בשיקום ילדו”

גני משרד החינוך במרכז מיח”א (גילאי 3-6 )
במבנה מרכז מיח”א באר שבע פועלות כיתות גן לילדים בני 3-6 עם כבדות שמיעה וחירשות, הגנים פועלים תחת חוק חינוך מיוחד ובאחריות משרד החינוך. הזכאות למסגרות אלה נקבעת ע”י ועדת השמה במקום מגוריו של הילד/ה.
בהתאם למסמך קביל – אודיוגרמה המצביעה על לקות בשמיעה.
המסגרת פועלת בימי א-ה 08:00-15:10
בימי ו’ 08:00 -12:45
קיימות קייטנות בחופשים ע”פ הוראות משרד החינוך.
הצוות כולל צוות חינוכי, צוות ממקצועות הבריאות ופעילויות העשרה.
נוכחות הגנים במבנה מרכז מיח”א באר שבע ושיתופי הפעולה בין הצוותים מאפשרים רצף טיפולי החיוני לשיקום ולמעבר קל בין המסגרות.

bottom of page