top of page

חזון עמותת מיח"א

” בחזוננו כל ילד בגיל הרך, כבד שמיעה וחירש, יקבל שיקום איכותי ועדכני.
הבדלי מוצא, השכלה, מצב סוציו אקונומי ומיקום גיאוגרפי, לא יעמדו בדרכה של אף משפחה בשיקום ילדה.“

מטרות ויעדים

צמצום הפערים בין ילדים הלוקים בשמיעה ובני גילם השומעים

3

מתן נקודת זינוק שווה לכל אוכלוסיות הילדים כבדי שמיעה וחירשים

2

העמקת המודעות לאפשרויות הפתוחות כיום בפני חירשים וכבדי שמיעה

1

מעורבות הורים וקהילה

6

מתן שירות רב תחומי איכותי בשיטות שיקום ואודיאולוגיה מותאמות, עדכניות וזמינות

5

קידום שילוב ילדים עם לקות בשמיעה בחברה, בהתאם ליכולתם ולציפיות של משפחותיהם

4

שימוש בטכנולוגיות מתקדמות

9

התעדכנות ומוערבות במתרחש בארץ ובעולם

8

הדרכת הורים והכשרתם בתפקידם החדש – הורים לילד כבד שמיעה וחירש

7

bottom of page