top of page

תכניות שיקום

תכניות שילוב בקהילה

פיתוח כישורי שפה, דיבור ותקשורת של התינוק  מתבסס על שמיעה תקינה. אולם, 1-3 תינוקות מכל 1000 נולדים עם ליקוי קבוע בשמיעה, הפוגע בין היתר ביכולת לרכוש שפה, ובהתקשרות שלהם עם הסביבה.

לאיתור מוקדם של  לקות בשמיעה חשיבות רבה, מאחר והחודשים הראשונים לחיים נחשבים קריטיים מבחינת רכישה אופטימאלית של מיומנויות תקשורת. למיומנויות אלה השפעה מכרעת על מגוון תחומים בהתפתחותו של היילוד כגון  התפתחות השפה והדיבור, מיומנויות חברתיות ,יכולות לימוד ויכולות קוגניטיביות.

כאן בא חוק סינון ילודים (פברואר 2010) המאפשר איתור תינוקות כבר בסמוך ללידה .יחד עם זאת תהליך הברור השמיעתי עד לאבחנה הסופית עלול לקחת מספר חודשים.

עם התפתחות הטכנולוגיה והרפואה ילדים כבדי שמיעה וחירשים יכולים היום לקבל הגברה איכותית המאפשרת בשילוב עם תכנית שיקום מובנית ומתאימה, למידת שפה באופן אקראי (תוך כדי מצבים טבעיים)  וסגירת הפערים תוך 4-5 שנים.

כחלק מתכניות השיקום שלנו, חיוני שהילדים ילמדו  לפתח מיומנויות הקשבה ושמיעה, להבין ולתת משמעות  לקולות והצלילים החדשים שהם שומעים ולהתנסות בפעילויות שונות המעודדות את התקשורת הספונטאנית של פעוטים אלו בדרכם ללמידת השפה והדיבור.

התכנית שלנו כוללת בתוכה , התאמה לכל ילד ומשפחה, טיפול קלינאית תקשורת לילד ,הגברה מתאימה, הדרכת הורים והדרכת צוותי חינוך המשלבים את ילדינו . במקביל חיוני שהילדים יחשפו למצבי שפה טבעיים עם בני גילם שבהם הם נדרשים לעמוד בקצב השיחה הטבעי ובאוצר המילים התואם גיל.

תכנית השילוב הראשונה מדברת על השילוב במשפחה. במרכז מיח"א באר שבע אנו מדריכים את ההורים ואת המשפחה המורחבת איך לשלב את ילדם במשפחה ועל מה לשים דגש.

בנוסף, אנו ממליצים להשתלב בתכניות קיימות בתוך הקהילה כמו חוגים שונים ופעילויות שונות של הורים וילדים. הצוות במיח"א מייעץ לכל משפחה מה יכול להתאים לילדה.

בנוסף פועלת תכנית שילוב פרטני במסגרות חינוכיות שונות המותאמת לילד ולמשפחתו ,ובהמשך מתוכננות תכניות שילוב נוספות.

שילוב פרטני במעון /משפחתון בקהילה (ליד הבית):

כיום ילד שמשולב שילוב פרטני מקבל מהרווחה סייעת אישית (במקום הזכאות למעון יום שיקומי).

הילד זקוק לתכנית שיקומית מובנית לו ,מותאמת למשפחתו ולצוות הגן והסייעת, כמו גם שימוש באמצעי הנגשה שונים הקיימים לטובת אוכלוסיית כבדי השמיעה והחירשים.

בתכנית שלנו: טיפולי קלינאית תקשורת, הדרכת הורים ,הדרכת הצוות בגן ,דפי הסבר והנגשה על ידי שימוש במכשיר FM אישי לו זכאי ממשרד הבריאות.

תכניות שיוב בקהילה
תכנית יומימא
bottom of page