top of page

תרומות והתנדבות

שיקום ילדים כבדי שמיעה וחירשים היום מאפשר לילדים לגדול שווה בין שווים ולהיות עצמאים וחלק פעיל בקהילה ובחברה.

שיקום איכותי מיטבי קורה כאשר השיקום מתחיל בגיל הרך מאוד, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, מטפלים מקצועיים וחברה תומכת.

ומכאן פנייתינו אליכם – הון אנושי ותרומות כספיות מאפשרים לנו במיח״א באר שבע לשקם את הילדים כבדי השמיעה והחרשים ולשלבם בחברה באופן מיטבי כבר מהגיל הרך, ביחד עם בני גילם השומעים.

אנו במיח"א באר שבע מודים ומברכים את כל מי שתורם עבור העמותה, תרומה אנושית וכספית

ה
ד
ו
ת
bottom of page