top of page
תרומה בסך 1,000 ש''ח

תרומה בסך 1,000 ש''ח

₪1,000.00السعر

סכום של 1000 ש''ח שייתרם על ידך יאפשר לילד לעבור בירור שמיעתי ומעמיק ולווי צמוד עד לקבלת מכשיר שמיעה שיאפשר לו לשמוע בפעם הראשונה את הוריו. תודה מקרב לב!

תורמים יקרים, נא לבחור בשיטת משלוח "תרומה" על מנת שהמערכת לא תחייב את תרומתכם בעלות משלוח.

bottom of page